Аустријско-српско културно друштво „Вилхелмина Мина Караџић“ основано је 30. октобра 2019. године у Бечу.

Регистровано је у Дирекцији покрајинске полиције у Бечу – Реферат за послове удружења, права окупљања и медије.

У складу са Статутом председник/ца заступа Удружење према трећим лицима.

Друштво је уписано у евиденцију Организација у дијаспори и организација Срба у региону у Београду.

Аустријско-српско културно друштво “Вилхелмина Мина Караџић” је равноправни члан Заједнице српских клубова у Бечу, од марта 2020. године.

Постани члан Друштва

Поштовани чланови и пријатељи Друштва,

Одлуку о износу чланарине за наредни период, донео је Управни одбор Друштва.

Годишња чланарина износи:

а) за чланове €30

б) за студенте и пензионере €15.

Чланарину можете уплатити директно на рачун Друштва:

Bank Austria

Kontobezeichnung : ÖS Kulturverein VMK

IBAN: (International Bank Account Number): AT841200010029772471

BIC: BKAUATWW

Назнака – чланарина 2020 (Mietgliedsbeitrag)

За оне који желе да се учлане, важна је следећа информација:

Чланови су они који учествују у остваривању циљева и задатака Друштва, утврђених Статутом.

Одлуку о пријему редовних и ванредних чланова, доноси Управа Друштва.

Захтев за учлањење се може поднети писменим путем, директно или путем мејла: minakaradzic@gmx.at.

Након одговора Управе, може се уплатити чланарина и добити чланска карта.

Наравно, они који желе, могу да помогну рад Друштва донацијом и уплатом већих износа, него што је то предвиђено.

Управа АСКД „Вилхелмина Мина Караџић“

ПРИСТУПНИЦА – ЛАТИНИЦА

ПРИСТУПНИЦА – ЋИРИЛИЦА