а) изградња мостова сарадње и културе између Србије, Аустрије и других земаља;

б) обогаћивање културног живота;

ц) неговање комуникације;

д) унапређивање и грађење културних и језичких веза између Србије, Аустрије и других земаља;

е) унапређивање и неговање различитих језика;

ф) промовисање културних и уметничких вредности Србије и Аустрије;

г) организовање предавања и састанака, излета, дискусионих вечери;

х) успостављање библиотеке;

и) организовање културних догађаја: читања, концерата, изложби;

ј) организовање радионица и семинара;

к) транспарентност активности и документације;

л) организовање различитих такмичења;

м) спровођење истраживачких пројеката, студија;

н) понуда различитих просветних и културних активности за одрасле, децу и младе;

о)  сећања на личност и дело аустријске и српске књижевнице, уметнице и преводиоца Вилхелмине Мине Караџић.